CARITASI I SHQIPËRISË SË JUGUT NË BELSH, NDIHMON 30 FAMILJE TË DËMTUARA NGA TERMETI