1

Rrjeti Caritas eshte i shtrire ne te gjithe Shqiperine dhe te gjithe boten. Me poshte mund te gjeni te listuara me links perkates per te gjithe rrjetin shqiptar te Caritas

Caritas Shqiptar
Caritas Shkodra
Caritas Rrëshen
Caritas Sapa
Caritas Lezha
Caritas Tirana-Durrës
Kongregatat misionare të jugut
Caritas Italiana
Caritas Benevento
Mediterraneo Sociale
Caritas Lecce
Societa’ di san Vincenzo de Paoli , Lecco
Provinca e Napolit ‘’Bijat e Dashurisë të shën Vincenzo de Paolit’’