Fund raising

Ne besojmë që shoqëria mund dhe duhet të luajë një rol vendimtar në luftën kundër varfërisë dhe përjashtimit social. Për realizimin e programeve që synojnë këtë, Caritas Jug kërkon mbështetje nga individë, biznese, fondacione bamirësie ose agjensi qeveritare.

Këto fonde shkojnë në mbështetje të:

  • Familjeve në vështirësi;
  • Personat me aftësi të kufizuar dhe familjarët e tyre, të cilët kanë vështirësi ekonomike;
  • Emergjencat Sociale dhe natyrore;
  • Mbështetje ekonomike për edukimin e fëmijëve, të cilët kanë kushte ekonomike të vështira. etj.