Ne besojmA� qA� shoqA�ria mund dhe duhet tA� luajA� njA� rol vendimtar nA� luftA�n kundA�r varfA�risA� dhe pA�rjashtimit social. PA� realizimin e programeve qA� synojnA� kA�tA�, Caritas Jug kA�rkon mbA�shtetje nga individA�, biznese, fondacione bamirA�sie ose agjensi qeveritare.

KA�to fonde shkojnA� nA� mbA�shtetje tA�:

  • Familjeve nA� vA�shtirA�si;
  • Personat me aftA�si tA� kufizuar dhe familjarA�t e tyre, tA� cilA�t kanA� vA�shtirA�si ekonomike;
  • Emergjencat Sociale dhe natyrore;
  • MbA�shtetje ekonomike pA�r edukimin e fA�mijA�ve, tA� cilA�t kanA� kushte ekonomike tA� vA�shtira. Etj.

A�

A�

PA�r dhurime:

TE DHENAT BANKARE:

NR.LLOGARISE NE EURO A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� 75333835101

IBANA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� AL22208310370000075333835101