Emergjenca 2016

Caritas Jugu I Shqiperise ka filluar nje bashkepunim me Caritas ShqiptarA�fazen e pare te programit te emergjencaveA� Nentor 2016, sipas se ciles eshte parashkuar te nderhyet duke ndihmuar me pako ushqimore, detergjente, shtroje dhe veshje per femije.

Operatoret e Caritas Jug kane filluar evidentimin e familjeve te demtuara duke bashkepunuar me misionaret e vendosur ne terrritorin e Jugut.A� Ne kete aktivitet jane angazhuar edhe vullnetare qe operojne prane misioneve.

foto 2 emergjenca

 

 

Pas fazes se evidentimit te familjeve, ka perfunduar edhe faza e shperndarjes se pakove ne qytetet Elbasan, Fier, Kucove, Lushnje, Vlore dhe Gjirokaster.A�

A�A�1 emergjencaA� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�3 emergj


 

Emergjenca refugjatA�ve kosovare viti 1999

Caritas Jugu I ShqipA�risA� iu pA�rgjigj menjeherA� edhe vA�rshimit tA� refugjatA�ve kosovare ne vitin 1999. Ajo ndihmoi me:

A�

Strehim dhe ushqim

NA� kA�tA� situatA� kaq tA� ndA�rlikuar nevoja e parA� ishte ajo e strehimit tA� cilA�s Cartas iu pA�rgjigj me bashkepunimin e kongregatave rregulltare. Karakteristike pA�r shA�rbimin e kryer nA� tA�rA�si, ishte shumA�llojshmA�ria e zA�rave tA� punA�s. Duke pasur parasysh se kA�rkesat njerA�zore janA� tA� gjithanshme, pA�r tA� mbuluar nevojat e ndryshme qA� i vumA� vetes, na u desh qA� tA� angazhojmA� njA� sA�rA� personashA� NA� ushqime, duke filluar qA� nga minimalja, shpA�rndarja e frutave tA� freskA�ta, sukot, apo edhe suplemente tA� tjera ushqimi tA� freskA�t, shA�rbimi ynA� ishte pA�r shumA� persona. NdA�rsa pA�r sa i pA�rket sendeve tA� tjera tA� domosdoshme pA�r tA� organizuar jetesA�n, duke nisur nga krevatet, dyshekA�t e batanijet dhe duke vazhduar mA� tej, me tenxheret pA�r tA� gatuar, mjetet e ndryshme pA�r tA� organizuar kA�rkesat e jetA�s sA� pA�rditshme e deri karrocat pA�r tA� sA�murA�t, statistikat, na ballafaqojnA� me shifrA�n e shA�rbimit pA�r shumA� persona. NA� shA�rbimin e drejtA�pA�rdrejtA� tA� Caritasit, u shpA�rnda ushqim i ngrohtA�. NA� vendet ku nuk kishte ujA� na u kA�rkua dA�rgimi i ujit tA� pishA�m.

A�

Asistence formimi per femijet kosovare
-A�A�A� RA�ndA�si tA� madhe, pA�r ne, nA� ato ditA� mori edhe pA�rkudesja e formimit pA�r fA�mijA�t kosovarA�. Caritasi jug kreu njA� sA�rA� ndA�rhyrjesh mjaft tA� vA�mendshme nA� kA�tA� aspekt. U angazhuan si vullnetarA� te rinj A�qA� zhvillonin animacion dhe mbeshtetje shkollore per femijet .

A�

Asistence per bashkimin e familjeve kosovare te ndara
-A�A�A� PA�r familjet e ndara, qA� nuk diheshin ku ishin anA�tarA�t, nA� pA�rpjekjen pA�r tA� kA�rkuar e bashkuar njA�rA�zit (duke pA�rdorur telefonat apo A�do paisje qA� disponojmA�).

A�

Asistence ne fushA�n e shendetesise
– NA� fushA�n e shA�ndetA�sisA� bashkA�punimi me qendrat Caritas (ku dukshA�m A�shtA� ndjerA� kontributi i motrave), nA�pA�r pikat e ndryshme ambulatore, tA� cilat i kemi pajisur mA� sA� miri me tA� gjitha medikamentet e pajisjet qA� kA�rkonte gjendja immediate. .

A�

A�

Emergjenca e permbytjeve 2002

PA�rmbytja qA� ndodhi nA� periudhA�n 22-30 Shtator 2002 nga reshjet e shumta, krijoi njA� situatA� tA� rA�ndA� pA�r zonat e Milotit, LezhA�s, TorovicA�s, ZadrimA�s e ShkodrA�s.

Caritas Jugu i ShqipA�risA� sensibilizoi dhe mobilizoi komunitetin per ta��iu pA�rgjigjur nevojave imediate pas pA�rmbytjes. Si rrjedhim u aktivizuan vullnetare qA� sensibilizuan disa shkolla, komunitete tA� krishtera e misione tA� cilat kontribuan nA� veshje, ushqime e kontribut monetar, tA� cilat u transportuan me tA� njA�jtet vullnetarA� A�nA� zonA�n e A�Dajc dhe Vau I Dejes.

A�

Emergjenca e pA�rmbytjeve 2015

NA� rastin e pA�rmbytjeve nA� zonA�n Fier a�� VlorA� Caritas Jug iu pA�rgjigj kA�saj emergjence me sigurimin A�25 ton misA�r A�ushqim pA�r kafshA�t dhe A�47 pako ushqimore, tA� siguruara me bashkA�punimin e ngushtA� tA� famullisA� sA� Dajcit. Ushqimi A�shtA� shpA�rndarA� nA� fshatin Ferras.

NA� fazA�n e dytA� tA� emergjencA�s, nA� bashkA�punim me Caritasin Shqiptar janA� shpA�rndarA� nA� familjet e prekura nA� 3A� zona me shume te prekura nA� rrethin e Beratit, Fierit e Vlores.A� Ky program eshte ende ne vazhdim.