Kush jemi

Caritas – Jugu I ShqipA�risA� nA� AdministratA�n Apostolike tA� Jugut, A�A�shtA� organizmi baritor I KishA�s Katolike.

Caritas kaA� lindur nA� shpirtin e rinovimit tA� filluar nga Keshilli i dytA� i Vatikanit.

Caritas angazhohet nA� territorin ku qA�ndron nA� animimin e komunitetit kishtar dhe civil, nA� promovimin e instrumentave baritore dhe shA�rbimeve: Qendrave tA� dA�gjimit, Observatorin e varfA�rive dhe burimeve, Caritas-eve famullitare, qendrat e dA�gjimit, Caritas JugA� punon pA�r ta��i shA�rbyer e pA�r ta��i dhA�nA� zA� njerA�zve tA� varfA�r dhe tA� disavantazhuar, lufton pA�r njA� botA� ku A�do njeri tA� jetojA� nA� dinjitet dhe nA� paqe.

Me shume info:

Caritas – Jugu I ShqipA�risA� nA� AdministratA�n Apostolike tA� Jugut, A�shtA� organizmi baritor I KishA�s Katolike. Caritas ka lindur nA� shpirtin e rinovimit tA� filluar nga Kwshilli i dytA� i Vatikanit. Caritas angazhohet nA� territorin ku qA�ndron nA� animimin e komunitetit kishtar dhe civil, nA� promovimin e instrumentave baritore dhe shA�rbimeve: Qendrave tA� dA�gjimit, Observatorin e varfA�rive dhe burimeve, Caritas-eve famullitare, qendrat e dA�gjimit, Caritas Jug punon pA�r ta��i shA�rbyer e pA�r ta��i dhA�nA� zA� njerA�zve tA� varfA�r dhe tA� disavantazhuar, lufton pA�r njA� botA� ku A�do njeri tA� jetojA� nA� dinjitet dhe nA� paqe.
Caritas Jugu I ShqipA�risA�, nA�pA�rmjet aktiviteteve qA� zhvillon, punon pA�r promovimin e drejtA�sisA� dhe dashurisA� sA� Jezu Krishtit, nA�pA�rmjet mA�simeve tA� kishA�s katolike.
i?� tA� thellojA� motivet teologjike tA� diakoniosA� sA� bamirA�sisA�, nA�n dritA�n e FjalA�s sA� Zotit dhe tA� Magjisterit tA� KishA�s, nA� sintoni me projektin baritor tA� KishA�s Lokale; tA� thellojA� dhe tA� pA�hapA� themelet ungjillore dhe kishtare tA� shA�rbimit tA� bamirA�sisA�:
i?� tA� promovojA� dhe tA� mbA�shtesA� Caritas-et Famullitare;
i?� tA� kujdeset pA�r koordinimin e inisiativave tA� komuniteteve tA� krishtera dhe veprave tA� bamirA�sisA� dhe ndihmA�tare me frymA�zim tA� krishterA� dhe qA� zhvillohen nA� emA�r tA� kishA�s katolike;
i?� tA� organizojA�, nA� bashkA�punim me Caritas KombA�tar, dhe nA� nivel tA� A.A. ndA�rhyrje emergjence nA� rast fatkeqA�sish natyrore;
i?� tA� promovojA� a�?shA�rbim vullnetar (vullnetariatin) a�? dhe tA� favorizojA� formimin e operatoreve baritorA� tA� bamirA�sisA� dhe tA� personelit krishtA�risht tA� frymA�zuar, qoftA� vullnetarA� apo profesional, publik apo privat;
i?� tA� realizojA� studime dhe hulumtime mbi nevojat emergjente nA� komunitetet e A.A. pA�r tA� ndihmuar nA� zbulimin e shkaqeve dhe tA� pA�rgatisA� ndA�rhyrje nA� kuadA�r tA� njA� baritorir tA� njA�suar:
i?� tA� pA�rgatisA� mbledhje fondesh tA� destinuar pA�r bamirA�si nA� a�?kohA�ra tA� fortaa�? tA� Vitit Liturgjik, si Ardhja e VA�llazA�risA� dhe Kreshma e bamirA�sisA� nA� A.A;
i?� tA� mbajA� raporte me tA� gjithe strukturat civile tA� shfaqura nA� aktivitete socio-ndihmuese dhe me organizata vullnetarA�sh me frymA�zim tA� ndryshA�m A�r promovimin e njeriut dhe tA� mirA�n e komunitetit;
i?� tA� promovojA� dhe tA� dA�shmojA� bamirA�si kundrejt etnive tA� ndryshme ekzistuese nA� territorin tonA�, kundrejt refugjatA�ve dhe tA� mA�rguarve;
i?� tA� kontribuojA� nA� zhvillimin njerA�zor dhe social tA� popujve nA� vA�shtirA�si duke koordinuar nismat dhe ndihmat tA� drejtuara nA� tA�.
Carias Jug lind ne 1993 si nje Komision I formuar kryesisht nga misionarA� pA�r ta��iu pA�rgjigjur situatA�s sA� emergjencA�s nA� tA� cilA�n gjendej ShqipA�ria nA� ato vite. MA� pas ka operuar nA� mA�nyrA� informale dhe ende sot vazhdon tA� operojA� si e tillA�. PA�rgjegjA�sit kanA� qenA� Don Giuseppe de Guglielmo, Suor Grazia Rotunno, Don Rolando Reda, Viktor Margilaj. Aktualisht drejtoreshA� e Caritas Jug A�shtA� suor Camilla Maenza, FdC.
GjatA� viteve Caritas Jug ka qenA� nA� shA�rbim tA� situatave tA� ndryshme.

Disa nga programet tona

Programi a�? Formim pA�r operatorA�t Caritasa�? 100%
Programi rinor 100%
Promovimi e rolit tA� gruas 100%
Emergjenca te ndryshme gjate viteve 100%